Nieuws

Willem schrijft Hennie

Willem Beekman Boer GroenLinks Lochem

Hallo Hennie,

Net als jij ben ook ik heel benieuwd naar het oordeel van onze inwoners over dit college bij de verkiezingen op 21 maart. Wij willen beiden graag een ander college, dat zich kenmerkt door daadkracht en draagvlak. Waardoor bijvoorbeeld inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben, nooit meer naar de rechter hoeven om deze te krijgen.

Eerlijke prijs voor de boer

In memoriam: Gert van den Brink

Helaas moeten wij mededelen dat Gert van den Brink afgelopen woensdag om half vijf is overleden op 67-jarige leeftijd. Een hartstilstand maakte een abrupt einde aan zijn leven. Het is nog nauwelijks te beseffen. Gert was lid van de steunfractie van GroenLinks Lochem en onze webmaster. Gert was niet iemand die op de voorgrond stond maar hij stond wel voor zijn opvattingen. En stond ook voor de toezeggingen die hij gedaan had. Je kon op hem rekenen.

In memoriam: Gert van den Brink

Verkiezingsprogramma GroenLinks Lochem

‘Het kan anders, het moet anders.’ GroenLinks staat voor een politiek die verbindt en zorgvuldig omgaat met de omgeving. Eerlijk delen, zorg op maat, schone energie, rijke natuur en helder bestuur. Dat zijn de speerpunten in het GroenLinks-programma ‘Ruimte voor mens, dier en natuur’ voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Groen Lochem, eerlijk delen en helder bestuur

GROENLINKS-kamerlid spreekt in Vorden op 2 maart over landbouw

Rik Grashoff is woordvoerder landbouw voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Hij pleit voor een landbouw die meer rekening houdt met de natuur. De Achterhoekse landbouw kan hierin voorloper worden. Hij geeft hierover een lezing op vrijdag 2 maart tijdens een middag over ‘Gezonde landbouw in de Achterhoek’, georganiseerd door de GroenLinks-afdelingen Bronckhorst en Lochem.

Schone, diervriendelijke landbouw

Landjepik?

In diverse dagbladen stonden artikelen over het gebruik van gemeentelijke bermen door boeren in Berkelland (landjepik genoemd). Door bermen en andere gemeentelijke groenstroken te maaien en bemesten verdwijnt kruidenrijke begroeiing en daarmee ook insecten en vogels. De gemeente Berkelland treedt sinds vorig jaar op tegen boeren die dit doen. De teruggenomen gemeentegronden zijn opnieuw ingezaaid met een bloemenmengsel. De fractie van GroenLinks Lochem is bezorgd over dit oneigenlijk gebruik van gronden ten koste van de natuur en stelde aan de wethouder de vraag of dit ook in de gemeente Lochem voorkomt. Dit blijkt niet te zijn onderzocht en de wethouder wil ook geen actie ondernemen. GroenLinks onderneemt wel actie en gaat volgend jaar zelf inspecteren en oneigenlijk gebruik melden. Wij vinden bescherming van de biodiversiteit wel belangrijk!

En: pand de Smid Epse snel slopen