Nieuws

Blij en geschrokken

(In Lochem maken twee ‘Bekende Nederlanders’ deel uit van de gemeenteraad. De Gorsselse Hennie van der Most (VVD) en uit Lochem Willem Beekman (GroenLinks). Exclusief voor de Berkelbode voeren zij een wekelijkse briefwisseling. Dit is de bijdrage van Willem Beekman)

Electoraal gezien is het verstandig om jou als lijstduwer op jullie verkiezingslijst te plaatsen. Alleen maak je dan wel veel kans dat je wederom op basis van voorkeursstemmen wordt gekozen. Kom je dan toch weer in de gemeenteraad? In ieder geval is het fijn om te lezen dat het raadswerk jou ook goed bevallen is. De praatfabriek zoals jij het noemt… misschien lijkt het niet altijd efficiënt, maar je ontkomt er vaak niet aan. De politiek werkt nu eenmaal met overleg en de gemeente wil graag in gesprek gaan en luisteren naar onze inwoners.

 

Blij met ons nieuwe vergadermodel!

Vragen over oneigenlijk gebruik van gemeentelijke grond door boeren

In de dagbladen Trouw en Volkskrant en in De Stentor stonden afgelopen dagen artikelen over landjepik en illegaal uitrijden van mest door boeren in Berkelland. Door stiekem bermen en andere groenstroken aan hun perceel toe te voegen kunnen boeren meer mest kwijt en meer EU-subsidie aanvragen. Als boeren bermen bemesten en maaien, verdwijnt kruidenrijke begroeiing en hiermee ook insecten en vogels. De gemeente Berkelland treedt sinds vorig jaar op tegen boeren die gemeentegronden hebben geannexeerd. De gemeente Berkelland heeft een adviseur groen, natuur en landschap in dienst en daardoor zijn (volgens Trouw) 85 gevallen van landjepik aan het licht gekomen. De door de gemeente teruggenomen gronden worden nu opnieuw ingezaaid met een bloemenmengsel.

Vragen over landjepik ten koste van onze natuur...

Reserve Gemeente Lochem gehalveerd!

Zorgen GroenLinks rondom begroting 2018

‘Financieel is de zaak goed op orde’ schrijft het college van B&W bij de begroting 2018. Hoezo goed op orde? De begroting 2018 kent een tekort van 1,2 miljoen euro. En de gemeentelijke reserve daalt in één jaar van 17,3 naar 7,7 miljoen. Dit terwijl de risico’s juist toenemen van 2,1 naar 5,7 miljoen. Je zou verwachten dat een geschrokken college met voorstellen komt om hier wat aan te doen. Maar nee, dit college schuift het probleem voor zich uit, tot na de verkiezingen van maart 2018. Een gezamenlijk voorstel van VVD en GroenLinks om nu al te besparen kreeg geen steun. Later dit jaar besluit de raad definitief over de aanleg van mantelbuizen door de gemeente voor 4 miljoen euro. GroenLinks is tegen deze verkwisting van gemeenschapsgeld. Natuurlijk zijn wij voorstander van snel internet voor iedereen, maar waarom zal de gemeente nu 4 miljoen betalen om buizen aan te leggen terwijl een marktpartij dit in 2018 wil gaan doen?

Inloopspreekuur burgerzaken blijft behouden

Antwoorden van het college op onze vragen over het stopzetten van het onderhoud van laanbomen

Maandag gaat de fractie van GroenLinks een motie indienen om het volgende voor elkaar te krijgen:

1. het snoeien en onderhoud van laanbomen moet gewoon doorgaan.

2. het beleid opnieuw bekijken, nu blijkt dat de kosten voor de kap zo hoog zijn. Wat ons betreft: meer onderhoud en minder kappen.

3. de belangengroepen weer betrekken bij een nieuw voorstel.

Met vriendelijke groet, 

Jolande van Borrendam
fractievoorzitter GroenLinks Lochem
tel 0573-432612
jvanborrendamgl@xs4all.nl

(In de bijlage vindt u de antwoorden van het college op onze vragen over het stopzetten van het onderhoud van laanbomen)

Lees de bijlage!