Nieuws

Lezing klimaatverandering

Het klimaat verandert. Waardoor, hoe snel, welke systemen zijn aan het werk, hoe gaat de wetenschap ermee om? Hoe weten we welke risico’s optreden? En hoe riskant zijn deze ontwikkelingen voor ons, onze kinderen en kleinkinderen? Kunnen we het tij keren en welke fundamentele antwoorden moeten dan gegeven worden? Op deze vragen gaat Thijs de la Court tijdens een lezing op 22 juni in centrum De Heerd (Lochem) in.

Lees verder

Lochem in 2050

GroenLinks kijkt hoopvol naar de toekomst. Als we vooruit kijken naar Lochem in 2050 zien we een groene gemeente met ruimte voor mens en natuur. Door nu de juiste stappen te zetten kunnen we dat met elkaar mogelijk maken. Jolande van Borrendam (fractievoorzitter) sprak hierover tijdens de algemene beschouwingen van de gemeente Lochem.

Lees verder

Vervuiler betaalt

In Parijs hebben 195 landen afgesproken hun CO2 uitstoot terug te gaan dringen om zo de opwarming van de aarde te beperken. De Nederlandse overheid heeft alle gemeentes opgedragen aan te geven hoe zij de opwekking van energie uit zon en wind willen uitvoeren.

Lees verder

Oranje velden

De afgelopen week viel het opeens weer op. Die oranje akkers op talrijke plekken in het buitengebied. Het gewas dat er staat verkleurt en sterft af. 

Lees verder

Groen, veilig en gezond

De gemeenteraad heeft afgelopen week gesproken over de inrichting van de openbare ruimte. GroenLinks heeft vragen gesteld over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. In de huis-aan-huisbladen en op de website lichten we onze standpunten toe.

Lees verder

GroenLinks blij met vertrek bandenverwerker

Het college van B&W heeft besloten om het terrein van bandenverwerker Doornberg aan het Twentekanaal bij Almen te kopen. Op die manier verdwijnt deze vervuilende industrie uit een bosrijk natuurgebied en hebben omwonenden niet langer last van enorme geluid- en stankoverlast. Een punt uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks gaat hiermee in vervulling.

Lees verder