Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Windmolens2.jpg

Energieneutraal Lochem

De gemeente Lochem wil in 2030 klimaat- of energieneutraal zijn. Daarom maken we zo veel mogelijk gebruik van de zon en de wind, we stimuleren energieneutraal...

Lees meer
Gemeentehuis.png

Helder bestuur

Wij geven ruimte aan eigen initiatieven van burgers, professionals en organisaties die de gemeente eerlijker, mooier en schoner kunnen maken.
Lees meer
Koken.jpg

Iedereen telt mee

Wij stimuleren mensen en geven ze de ruimte. We gaan voor sociale zekerheid gebaseerd op vertrouwen, waarbij keuzevrijheid, waardering en zelfontplooiing...

Lees meer
Poel.png
Natuur

Natuurlijke ruimte!

Wij zorgen voor biodiversiteit in het landschap. GroenLinks is zuinig op het groen in en om de kernen, want daarvan geniet iedere inwoner en bezoeker van onze...

Lees meer
Electrisch2.jpg

Schoon en veilig vervoer

GroenLinks gaat voor veilig en schoon vervoer. We geven ruim voorrang aan fietsers en voetgangers, door fiets- en voetpaden te verbeteren. Voor elektrische auto...

Lees meer
Kulturhus2.jpg

Voorzieningen in de kernen

In veel van onze kernen staan de dorpshuizen en andere algemene voorzieningen onder druk. GroenLinks wil dat er in elke kern voldoende voorzieningen blijven.

Lees meer
Bomenlaan.png

Wonen en doelgroepen

Wij willen voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Wij willen voor iedereen een...

Lees meer
Scootmobiel.png

Zorg op maat

Humane en respectvolle zorg staat voor GroenLinks voorop. Zorg moet passend zijn en dichtbij, voor en met elkaar. Wij willen dat ouderen thuis kunnen wonen...

Lees meer
Fietsers.png
Jongeren

Zorgeloze start

Jongeren moeten zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. Wij zorgen dat de gemeente zich actief inzet om te voorkomen dat kinderen op de basisschool...

Lees meer