Standpunten

Groen, duurzaam en gelijke kansen!

GroenLinks Lochem zet zich in voor een innovatieve, duurzame en sociale gemeente. Waar mensen vertrouwen hebben in de toekomst, en iedereen zich geborgen en veilig voelt. Waar plek is voor natuur en cultuur. GroenLinks hecht aan de persoonlijke vrijheid van alle mensen. We willen ons inzetten voor de kansen en mogelijkheden van alle bewoners om zich te ontplooien. GroenLinks wil dat de verschillen tussen arm en rijk kleiner worden. We willen dat de gemeentelijke voorzieningen voor zorg, wonen, sport en cultuur voor iedereen toegankelijk zijn. Dat draagt bij aan een goed woon- en werkklimaat in onze mooie gemeente.
Hoe gaan we deze ambities verwezenlijken in de komende raadsperiode? Dat leest u in onze drie verkiezingsparagrafen: groen, sociaal en open bestuur. Hieronder opgenomen met de specifieke onderwerpen.