Nieuws

Geen megastal in Almens natuurgebied

GroenLinks is uitermate kritisch over de plannen voor de bouw van een megastal in Almen. De beoogde bouwlocatie ligt in het nationaal Landschap de Graafschap, vlakbij de meanderende Berkel. GroenLinks heeft deze plannen geagendeerd voor de politieke avond van 2 juli.

Lees verder

Dichtbij, duurzaam, doen!

De wereld om ons heen is volop in beweging. Dat levert uitdagingen en kansen op voor de gemeente Lochem. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en economie. Hoe gaan we daar in Lochem nuchter en passend bij onze eigenheid mee om? Hoe zorgen wij voor een toekomstbestendige wereld voor onze kinderen? Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners het goed met elkaar hebben?

 

Naar het coalitieakkoord

Naar een groen en sociaal akkoord

Van 3 naar 4 zetels
Ons motto bij de gemeenteraadsverkiezingen was: GroenLinks wil Lochem veranderen, samen met jou. En dat gaan we doen! Dankzij jullie vertrouwen hebben we een zetel gewonnen, van 3 naar 4 zetels. Kiezers van GroenLinks: bedankt voor jullie steun!

Onderhandelingen
De drie winnende partijen, GB, VVD en GroenLinks zijn inmiddels ver gevorderd in de onderhandelingen over een gezamenlijk coalitieakkoord. Waarbij een uitnodigende en open houding naar onze inwoners en organisaties, het gezamenlijke uitgangspunt is. GroenLinks bracht als speerpunten in: zorg op maat, meer aandacht voor natuur en landschap en aanpak van de klimaatverandering.

Afscheid van Tonnie Tekelenburg
Als Henk van Zeijts onze wethouder wordt, bestaat onze fractie straks uit: Jolande van Borrendam, Linda Sanders, Willem Beekman en Bernhard Aikink. Afscheid hebben we genomen van Tonnie Tekelenburg – voormalig fractievoorzitter, bekend als inspirerende duizendpoot en verbinder. We bedanken Tonnie voor zijn inzet voor een sociale en duurzame gemeente!

Installatie nieuwe raad en start formatie

Het was een druk weekje. Op 28 maart namen we afscheid van de oude gemeenteraad, onder meer van GroenLinkser Tonnie Tekelenburg. Op 29 maart was er de installatie van de nieuwe raadsleden, met vier zetels voor GroenLinks. Op 30 maart werd de eerste stap gezet naar de formatie van een nieuwe coalitie.

Lees verder

Dag Hennie

Beste Hennie,

Ruim vier jaar lang hebben wij elkaar wekelijks brieven geschreven in de Berkelbode. Ik heb het met plezier gedaan en vond het een leuke manier om met jou van gedachten te wisselen over wat ons bezig houdt. Jij hebt aangegeven dat je het na acht jaar in de Lochemse gemeenteraad genoeg vind. De afgelopen jaren ben ik je gaan kennen als een betrokken man, waarbij jij je hebt ingezet voor een eenvoudige heldere gemeentelijke begroting en -  zoals ook bij je vorige brief - met de jouw kenmerkende stijl: hou op met die praatfabriek, gewoon doen, oftewel, niet lullen maar poetsen!

De hele brief

Bedankt voor jouw steun!

Een steun in de rug voor een meer sociale en groene politiek in de gemeente Lochem!

GroenLinks boekte in Lochem 55% winst. Nog nooit bezetten we 4 zetels in de Lochemse Gemeenteraad. We bedanken iedereen die is wezen stemmen - de opkomst was 65% - wat een belangrijke steun is voor de democratie die ons zo dierbaar is.

Aanloop en het vervolg

Pagina's