Nieuws

Vragen over oneigenlijk gebruik van gemeentelijke grond door boeren

In de dagbladen Trouw en Volkskrant en in De Stentor stonden afgelopen dagen artikelen over landjepik en illegaal uitrijden van mest door boeren in Berkelland. Door stiekem bermen en andere groenstroken aan hun perceel toe te voegen kunnen boeren meer mest kwijt en meer EU-subsidie aanvragen. Als boeren bermen bemesten en maaien, verdwijnt kruidenrijke begroeiing en hiermee ook insecten en vogels. De gemeente Berkelland treedt sinds vorig jaar op tegen boeren die gemeentegronden hebben geannexeerd. De gemeente Berkelland heeft een adviseur groen, natuur en landschap in dienst en daardoor zijn (volgens Trouw) 85 gevallen van landjepik aan het licht gekomen. De door de gemeente teruggenomen gronden worden nu opnieuw ingezaaid met een bloemenmengsel.

Vragen over landjepik ten koste van onze natuur...

Reserve Gemeente Lochem gehalveerd!

Zorgen GroenLinks rondom begroting 2018

‘Financieel is de zaak goed op orde’ schrijft het college van B&W bij de begroting 2018. Hoezo goed op orde? De begroting 2018 kent een tekort van 1,2 miljoen euro. En de gemeentelijke reserve daalt in één jaar van 17,3 naar 7,7 miljoen. Dit terwijl de risico’s juist toenemen van 2,1 naar 5,7 miljoen. Je zou verwachten dat een geschrokken college met voorstellen komt om hier wat aan te doen. Maar nee, dit college schuift het probleem voor zich uit, tot na de verkiezingen van maart 2018. Een gezamenlijk voorstel van VVD en GroenLinks om nu al te besparen kreeg geen steun. Later dit jaar besluit de raad definitief over de aanleg van mantelbuizen door de gemeente voor 4 miljoen euro. GroenLinks is tegen deze verkwisting van gemeenschapsgeld. Natuurlijk zijn wij voorstander van snel internet voor iedereen, maar waarom zal de gemeente nu 4 miljoen betalen om buizen aan te leggen terwijl een marktpartij dit in 2018 wil gaan doen?

Inloopspreekuur burgerzaken blijft behouden

Antwoorden van het college op onze vragen over het stopzetten van het onderhoud van laanbomen

Maandag gaat de fractie van GroenLinks een motie indienen om het volgende voor elkaar te krijgen:

1. het snoeien en onderhoud van laanbomen moet gewoon doorgaan.

2. het beleid opnieuw bekijken, nu blijkt dat de kosten voor de kap zo hoog zijn. Wat ons betreft: meer onderhoud en minder kappen.

3. de belangengroepen weer betrekken bij een nieuw voorstel.

Met vriendelijke groet, 

Jolande van Borrendam
fractievoorzitter GroenLinks Lochem
tel 0573-432612
jvanborrendamgl@xs4all.nl

(In de bijlage vindt u de antwoorden van het college op onze vragen over het stopzetten van het onderhoud van laanbomen)

Lees de bijlage!

Provincie bereidt proef lage snelheid N348 Eefde-Gorssel voor

De provincie Gelderland is een proef gestart met een lagere maximum snelheid bij Spankeren. De provincie bereidt nu een tweede proef voor op de N348 tussen Eefde en Gorssel. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van de Statenfractie van GroenLinks.

GroenLinks Lochem is blij met dit nieuws. We willen dat de verkeerssituatie op de N348 tussen Eefde en Gorssel veiliger wordt. We streven naar een maximumsnelheid van 60 km per uur op dit traject, met goede oversteekplaatsen. Als de proef succesvol verloopt, willen we dat de verlaging van de snelheid permanent wordt.

Antwoorden provincie op vragen van GroenLinks Gelderland

Pagina's