Nieuws

Super Almen

Bezoek van de Provinciale Statenfractie van GroenLinks.

(In Lochem maken twee ‘Bekende Nederlanders’ deel uitvan de gemeenteraad. De Gorsselse Hennie van der Most (VVD) en uit Lochem Willem Beekman (GroenLinks). Exclusief voor de Berkelbode voeren zij een wekelijkse briefwisseling. Dit is de bijdrage van Willem Beekman)
Afgelopen week had onze fractie bezoek van de Provinciale Statenfractie van GroenLinks. We begonnen op locatie in Almen met een lunch bij de Superrr. Wat is dat toch een geweldig goed initiatief. De bedrijfsleider vertelde enthousiast over de opzet van hun supermarktketen. En hoe zij erin slagen om in kleine dorpskernen en stadswijken waar de leefbaarheid onder druk staat, toch met succes supermarkten draaiend te houden. Ze bereiken dit door kleinschalige service en de verkoop van goede producten, te combineren met een zorgomgeving. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken mee in de Superrr, waardoor ze een zinvolle daginvulling en werkervaring op maat krijgen aangeboden. Het is mooi om te horen hoe goed dit werkt! Door het werkritme, het opgebouwde zelfvertrouwen en de goede begeleiding, vindt maar liefst dertig procent van deze mensen elders een vaste betaalde baan, door hun werkervaring bij de Superrr in Almen – geen zorgboerderij, dus, maar een zorgwinkel.
Lees verder

Afvalstoffen en ballonnen

Afvalscheiding is een succes

Het vorige college – waarvan GroenLinks deel uitmaakte – heeft het huidige gemeentelijke afvalbeleid ingevoerd, gebaseerd op gedifferentieerde tariefstelling (Diftar). Onze inwoners hebben de hoeveelheid restafval ruim gehalveerd. Tegelijkertijd zijn ook de afvalkosten voor de meeste inwoners lager geworden. De gescheiden stromen worden  weer hergebruikt als grondstof. Een goed begin. De ambitieuze voorstellen van het college om het ingezette afval- en grondstoffenbeleid verder te ontwikkelen krijgen de steun van GroenLinks.

Dieren niet laten stikken 

Tijdens de raadsvergadering werd gestemd over de herziening van de Algemene plaatselijke verordening (APV). In de APV staan de gemeentelijke regelingen voor openbare orde en veiligheid. GroenLinks diende een voorstel in om het oplaten van helium ballonnen bij evenementen te ontmoedigen door de organisatoren te wijzen op de kwalijke neveneffecten van deze ballonnen. Ze komen allemaal als zwerfafval in het milieu terecht. Dieren kunnen verstrikt raken of zelfs stikken in de ballon- en lintresten, doordat ze dit voor voedsel aanzien. Ook grote dieren als koeien, schapen en geiten kunnen ernstig ziek worden door het eten van dit afval. Ballonnen die in het water terecht komen, dragen bij tot ‘plastic soep’. Ballonnen oplaten is helemaal niet nodig, want er zijn genoeg leuke alternatieven, zoals een bellenblaaskanon of fakkeloptocht. We kregen voor dit voorstel geen raadsmeerderheid, treurig voor de dieren en ons milieu.

Tonnie Tekelenburg, Jolande van Borrendam en Willem Beekman (raadsleden)

Gescheiden afval

(In Lochem maken twee ‘Bekende Nederlanders’ deel uitvan de gemeenteraad. De Gorsselse Hennie van der Most (VVD) en uit Lochem Willem Beekman (GroenLinks). Exclusief voor de Berkelbode voeren zij een wekelijkse briefwisseling. Dit is de bijdrage van Willem Beekman)
Mooi dat je meedenkt over hoe Lochem 3.0 onze gemeente beter kan promoten om zo meer toeristen naar onze gemeente te trekken. Alleen is jouw idee voor open dagen bij boerderijen, instellingen en bedrijven niet nieuw. Dat gebeurt in iedere gemeente al volop. Toen ik in 1989 boer werd, organiseerde ik al samen met de VVV open avonden en dagen voor toeristen en andere geïnteresseerden. In ieder geval ben ik blij dat er deze week een raadsmeerderheid gekozen heeft om Lochem 3.0 verder te ondersteunen, onder de voorwaarde van transparante financiële verantwoording.
Gescheiden afval is een succes, maar kan nog beter....

De jaarlijkse sportverkiezing

(In Lochem maken twee ‘Bekende Nederlanders’ deel uitvan de gemeenteraad. De Gorsselse Hennie van der Most (VVD) en uit Lochem Willem Beekman (GroenLinks). Exclusief voor de Berkelbode voeren zij een wekelijkse briefwisseling. Dit is de bijdrage van Willem Beekman)
Lees ik het nou goed, ga jij subsidie uitdelen?? Jouw opmerking dat het initiatief Lochem 3.0 te weinig resultaat heeft bereikt kan ik volgen. Maar jouw voorstel - om de negentigduizend euro die de gemeente jaarlijks besteed om het toerisme te ondersteunen - zomaar te verdelen over de ondernemersverenigingen in onze gemeente volg ik niet. Kijk als daar nou een plan voor was … maar zomaar? Hennie, Sinterklaas is vroeg dit jaar? Misschien moeten we concluderen dat het plan van Lochem 3.0 te ambitieus was. Toch is de VVV erg blij met hun steun en zo zijn er meer. Ik vind het een lastig dossier, deze week bespreken we de evaluatie van Lochem 3.0 in de raad.
Lees verder over "De jaarlijkse sportverkiezing"

Pagina's