Nieuws

Onze laanbomen mogen ouder worden!

De fractie van GroenLinks is ontzettend blij met het nieuwe laanbomenbeleid.
De afgelopen twee jaar was er veel ophef over het kappen van bomen en heeft de fractie meerdere malen het beleid proberen aan te passen, helaas zonder resultaat. Maar bij de coalitieonderhandelingen was dit een belangrijk punt en nu is het tij gekeerd.
In de raadsvergadering van 1 oktober hebben we besloten dat bomen gemiddeld 90 jaar mogen worden (was 70 jaar) en dat we 36% van de laanbomen als beeldbepalend gaan aanmerken (was 12%).

en ... nieuwe bomenlanen?

Extra aandacht voor PlusOV

De afgelopen weken bleek dat het leerlingenvervoer van PlusOV niet altijd vlekkeloos verliep. Naast het college maakte ook de raad zich hier zorgen over. Bij het beantwoorden van vragen over dit onderwerp liet wethouder Van Zeijts blijken dat elk probleem er een te veel is. De gemeente heeft dan ook diverse verbeteracties uitgezet zodat leerlingen op de juiste wijze en op tijd worden vervoerd en om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Het college heeft hier meer ambtenaren voor ingezet. Ouders kunnen bij problemen nu ook direct met de gemeente contact opnemen.

En ... alternatieve woonvormen

En dan ben je ineens wethouder…

Henk van Zeijts maakt kennis met Lisette Lagerweij - directeur Muzehof

De derde partij in Lochem. Wie had dat gedacht? Op 21 maart ontstond een nieuwe situatie in politiek Lochem. De zittende coalitie had haar meerderheid verloren en wij stegen van 3 naar 4 zetels. Na een vlotte formatie kwam er een coalitie van GB, VVD en GroenLinks, met het coalitieakkoord “Dichtbij, duurzaam, doen!” Op 15 mei werden wethouders Bert Groot Wesseldijk, Eric-Jan De Haan en ondergetekende (Henk van Zeijts) geïnstalleerd. En dan ben je ineens wethouder… impressies van de eerste (iets minder dan) “100 dagen”.

De impressies

Op weg naar een energieneutraal Lochem

Zonnenergie

Beleid zonneparken
Het nieuwe college heeft een mooie stap voorwaarts gemaakt naar een energieneutraal Lochem. De raad heeft het beleid vastgesteld voor zonne-energie, waarbij er ruimte komt voor 100 hectare aan zonneparken op landbouwgrond. Voorwaarden zijn een zorgvuldig proces met omwonenden en een goed landschappelijk inpassingsplan.

Nieuwbouw stal in Berkelvallei
Langs de Berkelvallei in Almen heeft een agrariër een bestemmingsplanwijziging aangevraagd voor het oprichten van een grote stal. GroenLinks is voorstander van de overgang naar een werkelijk duurzame en natuur-inclusieve vorm van landbouw. Deze nieuwe stal is een voortzetting van de ongewenste intensieve landbouw. Ook vinden we het niet verstandig een grote stal te bouwen in een uniek natuur- en recreatiegebied in de Achterhoek, waarin afgelopen jaren veel is geïnvesteerd. Helaas waren wij in de minderheid en zal de stal toch kunnen worden gebouwd.

Voorstel jongerenwerk GroenLinks aangenomen
Wij zijn blij dat de gemeenteraad ons voorstel over jongerenwerk, met als mede-indieners CDA en D66, heeft aangenomen. In het voorstel vragen we het college naar uitbreiding van het jongerenwerk in de kernen buiten Lochem.

De fractie van GroenLinks wenst u een mooie zomer!

Geen megastal in Almens natuurgebied

GroenLinks is uitermate kritisch over de plannen voor de bouw van een megastal in Almen. De beoogde bouwlocatie ligt in het nationaal Landschap de Graafschap, vlakbij de meanderende Berkel. GroenLinks heeft deze plannen geagendeerd voor de politieke avond van 2 juli.

Lees verder

Dichtbij, duurzaam, doen!

De wereld om ons heen is volop in beweging. Dat levert uitdagingen en kansen op voor de gemeente Lochem. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en economie. Hoe gaan we daar in Lochem nuchter en passend bij onze eigenheid mee om? Hoe zorgen wij voor een toekomstbestendige wereld voor onze kinderen? Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners het goed met elkaar hebben?

 

Naar het coalitieakkoord

Pagina's