Nieuws

Bezoek aan AZC Zutphen

(In Lochem maken twee ‘Bekende Nederlanders’ deel uitvan de gemeenteraad. De Gorsselse Hennie van der Most (VVD) en uit Lochem Willem Beekman (GroenLinks). Exclusief voor de Berkelbode voeren zij een wekelijkse briefwisseling. Dit is de bijdrage van Willem Beekman)

 
Wat jammer dat je niet bij het jaarlijkse raadsuitje kon zijn. Het was echt een leuke dag, waarbij we eerst naar het asielzoekerscentrum in Zutphen zijn geweest. Interessant om te horen over de regeltjes (procedures), de participatie, de problematiek en de kansen! Het raadsuitje stond volledig in het teken van het ontmoeten van deze groep nieuwe Nederlanders. Na het bezoek aan het AZC hebben we de ervaringen en belevingsverhalen gehoord van mensen die een verblijfsstatus hebben. We hebben in een ontspannen samenzijn gesproken, gekookt, gegeten, en zelfs gedanst. Kortom ook een hele leerzame, leuke en boeiende uitwisseling! En het eten: Syrische Tabouleh, Kibbeh en Molokhia; en Injera uit Eritrea was ook verassend lekker.
Oprecht willen integreren en de persoonlijke verhalen

Wel of geen windmolens bij Eefde?

Een dilemma

Het college van B&W stelt voor om aan IJsselwind geen gemeentelijke lening te verstrekken voor de ontwikkeling van windmolens bij Eefde. GroenLinks vindt dit een lastig voorstel. Het onderwerp investeren in schone energie is niet lastig, daar zijn we natuurlijk vóór, ook met windmolens. Het onderwerp luisteren naar de zorgen van onze inwoners is ook niet lastig, dat vindt GroenLinks altijd belangrijk.

En dan komen deze twee onderwerpen in dit voorstel samen, wij zeggen aan de ene kant: actie om het gemeentelijke klimaatdoel te halen in de strijd tegen de wereldwijde klimaatopwarming is geboden. Dus ja, wij willen deze windmolens. Maar aan de andere kant: wij luisteren naar onze inwoners en volgens het draagvlakonderzoek zijn er in Eefde meer tegen- dan voorstanders. U leest ons dilemma. De fractie heeft bij de raadsbehandeling verdeeld gestemd.

Lees verder

Het politieke werk voor GroenLinks lag niet stil deze zomerperiode

(In Lochem maken twee ‘Bekende Nederlanders’ deel uitvan de gemeenteraad. De Gorsselse Hennie van der Most (VVD) en uit Lochem Willem Beekman (GroenLinks). Exclusief voor de Berkelbode voeren zij een wekelijkse briefwisseling. Dit is de bijdrage van Willem Beekman)

Fijn om te lezen dat je een goede vakantie hebt gehad. Mijn zomerperiode is ook fijn geweest. Een drukke en mooie tijd op de groentetuin – met gelukkig een goede oogst – en ik heb met plezier ingevallen bij boeren die op vakantie gingen. Daarnaast lag deze zomerperiode het politieke werk voor GroenLinks ook niet stil. Als voorbereiding voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ben ik actief geweest binnen de programma- en campagnecommissie. Ook heb ik me kandidaat gesteld voor de volgende raadsperiode. Hennie, ben jij ook weer verkiesbaar voor de nieuwe raadsperiode?

Lees verder

Gemeentelijke plannen voor 2018

Op 26 juni en 3 juli vergaderde de gemeenteraad over de kadernota. Hierin worden de hoofdpunten voor het beleid en de financiële kaders in 2018 vastgesteld.

 

 

GroenLinks is blij met het volgende:

  • Het minimabeleid van de gemeente Lochem blijft ruimhartig en krijgt een goede computerregeling voor kinderen. Verder is het fijn dat de ‘meedoenregeling’ ook voor kinderen gaat gelden waarvan de ouders in een schuldregeling zitten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen meedoen aan sport, muziek of een andere hobby.
  • Op initiatief van GroenLinks en de PvdA gaat het college onderzoeken hoe de nieuwbouwprojecten in de gemeente Lochem zonder aardgasnet zouden kunnen worden aangelegd.
  • De raad heeft ons voorstel aangenomen om de verrommeling van onze openbare ruimte – rondslingerend afval, vieze bankjes, storend onkruid en dergelijke – aan te pakken, met inwoners, gemeente en Circulus Berkel.
  • Het voorstel van GroenLinks en D66 is aangenomen om de fietsveiligheid te verbeteren op de Markeloseweg, Ooldenselaan, Barchemseweg/Zutphenseweg en Vordenseweg.

GroenLinks is teleurgesteld met:

  • Een meerderheid van de raad luistert nog steeds niet naar de duidelijke wens van onze inwoners om zorg te dragen voor de natuur en voor ons groen. De raad geeft vele miljoenen extra uit aan asfalt en stenen en heeft weer geen cent over voor voorstellen van GroenLinks om het landschap te verbeteren en meer van onze beeldbepalende oude laanbomen te behouden.

GroenLinks Lochem, Tonnie Tekelenburg, Jolande van Borrendam en Willem Beekman (raadsleden)

Zorgen om gemeentelijke plannen

Te dure woningen. Al lang bestaat het plan om naast het gemeentehuis een nieuwe woonwijk te bouwen: de Kop van Oost. Door de economische crisis en de slechte woningmarkt heeft dit plan jaren stilgelegen. Echter doordat de woningmarkt is aangetrokken en de projectontwikkelaar - die deels eigenaar van de betreffende grond is –  nu graag huizen wil bouwen is het plan geactualiseerd. Het beoogde terrein is nu nog industriegebied en om hier huizenbouw mogelijk te maken moet de gemeente 2,7 miljoen euro gemeenschapsgeld investeren. Hiervoor worden straks 128 woningen gebouwd voor de meer welvarende mensen. Er komen geen sociale huurwoningen en geen goedkope woningen. Bovendien is het nog maar de vraag of de wijk zonder het vervuilende aardgas wordt aangelegd. GroenLinks heeft veel moeite met dit plan. Wij besteden ons gemeenschapsgeld liever aan de inclusieve samenleving, zodat iedereen betrokken blijft en goede zorg krijgt, of aan onderhoud en verzorging van ons landschap en de laanbomen. 

Meedoen in de samenleving. Het participatiebeleid gaat over de vraag hoe de gemeente de inwoners - die van een uitkering afhankelijk zijn - goed kan ondersteunen in hun zoektocht naar het vinden van passend werk of een goede dagbesteding. Zodat mensen niet afhaken en kunnen blijven meedoen in onze samenleving. GroenLinks wil de belanghebbenden inwoners en instanties graag betrekken om tot een goede uitvoering te komen. Helaas denken GB, CDA, VVD en D66 dat zijzelf genoeg experts zijn en weten wat goed is voor onze inwoners. Heeft u goede ideeën? Laat het ons weten. Wij doen niet mee aan  achterkamertjespolitiek en willen altijd onze inwoners betrekken.

Kop van Oost

(In Lochem maken twee ‘Bekende Nederlanders’ deel uitvan de gemeenteraad. De Gorsselse Hennie van der Most (VVD) en uit Lochem Willem Beekman (GroenLinks). Exclusief voor de Berkelbode voeren zij een wekelijkse briefwisseling. Dit is de bijdrage van Willem Beekman)

Wat vond jij van de behandeling van de plannen voor 2018, in de raadsvergadering van 26 juni? Ik stond perplex. Een meerderheid van de raad gaf die avond maar liefst 9 miljoen euro extra aan gemeenschapsgeld uit. Een deel van dit geld – 1,3 miljoen euro – is nodig voor nieuw wettelijk beleid. Dus dat steun ik. Maar verder?

Lees verder

Pagina's