Nieuws

Gemeentelijke plannen voor 2018

Op 26 juni en 3 juli vergaderde de gemeenteraad over de kadernota. Hierin worden de hoofdpunten voor het beleid en de financiële kaders in 2018 vastgesteld.

 

 

GroenLinks is blij met het volgende:

  • Het minimabeleid van de gemeente Lochem blijft ruimhartig en krijgt een goede computerregeling voor kinderen. Verder is het fijn dat de ‘meedoenregeling’ ook voor kinderen gaat gelden waarvan de ouders in een schuldregeling zitten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen meedoen aan sport, muziek of een andere hobby.
  • Op initiatief van GroenLinks en de PvdA gaat het college onderzoeken hoe de nieuwbouwprojecten in de gemeente Lochem zonder aardgasnet zouden kunnen worden aangelegd.
  • De raad heeft ons voorstel aangenomen om de verrommeling van onze openbare ruimte – rondslingerend afval, vieze bankjes, storend onkruid en dergelijke – aan te pakken, met inwoners, gemeente en Circulus Berkel.
  • Het voorstel van GroenLinks en D66 is aangenomen om de fietsveiligheid te verbeteren op de Markeloseweg, Ooldenselaan, Barchemseweg/Zutphenseweg en Vordenseweg.

GroenLinks is teleurgesteld met:

  • Een meerderheid van de raad luistert nog steeds niet naar de duidelijke wens van onze inwoners om zorg te dragen voor de natuur en voor ons groen. De raad geeft vele miljoenen extra uit aan asfalt en stenen en heeft weer geen cent over voor voorstellen van GroenLinks om het landschap te verbeteren en meer van onze beeldbepalende oude laanbomen te behouden.

GroenLinks Lochem, Tonnie Tekelenburg, Jolande van Borrendam en Willem Beekman (raadsleden)

Zorgen om gemeentelijke plannen

Te dure woningen. Al lang bestaat het plan om naast het gemeentehuis een nieuwe woonwijk te bouwen: de Kop van Oost. Door de economische crisis en de slechte woningmarkt heeft dit plan jaren stilgelegen. Echter doordat de woningmarkt is aangetrokken en de projectontwikkelaar - die deels eigenaar van de betreffende grond is –  nu graag huizen wil bouwen is het plan geactualiseerd. Het beoogde terrein is nu nog industriegebied en om hier huizenbouw mogelijk te maken moet de gemeente 2,7 miljoen euro gemeenschapsgeld investeren. Hiervoor worden straks 128 woningen gebouwd voor de meer welvarende mensen. Er komen geen sociale huurwoningen en geen goedkope woningen. Bovendien is het nog maar de vraag of de wijk zonder het vervuilende aardgas wordt aangelegd. GroenLinks heeft veel moeite met dit plan. Wij besteden ons gemeenschapsgeld liever aan de inclusieve samenleving, zodat iedereen betrokken blijft en goede zorg krijgt, of aan onderhoud en verzorging van ons landschap en de laanbomen. 

Meedoen in de samenleving. Het participatiebeleid gaat over de vraag hoe de gemeente de inwoners - die van een uitkering afhankelijk zijn - goed kan ondersteunen in hun zoektocht naar het vinden van passend werk of een goede dagbesteding. Zodat mensen niet afhaken en kunnen blijven meedoen in onze samenleving. GroenLinks wil de belanghebbenden inwoners en instanties graag betrekken om tot een goede uitvoering te komen. Helaas denken GB, CDA, VVD en D66 dat zijzelf genoeg experts zijn en weten wat goed is voor onze inwoners. Heeft u goede ideeën? Laat het ons weten. Wij doen niet mee aan  achterkamertjespolitiek en willen altijd onze inwoners betrekken.

Kop van Oost

(In Lochem maken twee ‘Bekende Nederlanders’ deel uitvan de gemeenteraad. De Gorsselse Hennie van der Most (VVD) en uit Lochem Willem Beekman (GroenLinks). Exclusief voor de Berkelbode voeren zij een wekelijkse briefwisseling. Dit is de bijdrage van Willem Beekman)

Wat vond jij van de behandeling van de plannen voor 2018, in de raadsvergadering van 26 juni? Ik stond perplex. Een meerderheid van de raad gaf die avond maar liefst 9 miljoen euro extra aan gemeenschapsgeld uit. Een deel van dit geld – 1,3 miljoen euro – is nodig voor nieuw wettelijk beleid. Dus dat steun ik. Maar verder?

Lees verder
Super Almen

Bezoek van de Provinciale Statenfractie van GroenLinks.

(In Lochem maken twee ‘Bekende Nederlanders’ deel uitvan de gemeenteraad. De Gorsselse Hennie van der Most (VVD) en uit Lochem Willem Beekman (GroenLinks). Exclusief voor de Berkelbode voeren zij een wekelijkse briefwisseling. Dit is de bijdrage van Willem Beekman)
Afgelopen week had onze fractie bezoek van de Provinciale Statenfractie van GroenLinks. We begonnen op locatie in Almen met een lunch bij de Superrr. Wat is dat toch een geweldig goed initiatief. De bedrijfsleider vertelde enthousiast over de opzet van hun supermarktketen. En hoe zij erin slagen om in kleine dorpskernen en stadswijken waar de leefbaarheid onder druk staat, toch met succes supermarkten draaiend te houden. Ze bereiken dit door kleinschalige service en de verkoop van goede producten, te combineren met een zorgomgeving. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken mee in de Superrr, waardoor ze een zinvolle daginvulling en werkervaring op maat krijgen aangeboden. Het is mooi om te horen hoe goed dit werkt! Door het werkritme, het opgebouwde zelfvertrouwen en de goede begeleiding, vindt maar liefst dertig procent van deze mensen elders een vaste betaalde baan, door hun werkervaring bij de Superrr in Almen – geen zorgboerderij, dus, maar een zorgwinkel.
Lees verder

Pagina's