Nieuws

Aanhoudende zorgen Berkel

Twee weken geleden brak de persleiding voor afvalwater bij Lochem, waardoor dagenlang 400.000 liter per uur vervuild water de Berkel in stroomde. De gevolgen voor het leven in en om de Berkel waren desastreus. Het lek is gedicht en het waterschap is bezig met het opruimen van de schade, maar onze zorgen zijn niet voorbij. Welke schade is er aangericht? En hoe groot is de kans dat in deze relatief nieuwe leiding (vijf jaar oud) opnieuw een breuk ontstaat?

Lees verder

Zorg om afvalwater in Berkel

De fractie van GroenLinks maakt zich nog altijd grote zorgen om de schade die wordt aangericht door het lek in de persleiding die het afvalwater van melkverwerkende industrie rond Lochem afvoert. Al sinds vorige week maandag stroomt vervuild afvalwater de Berkel in. Gevolg: tienduizenden dode vissen en enorme schade aan water- en bodemkwaliteit. Hoewel een noodoplossing directe vervuiling van de Berkel lijkt te verminderen, zijn de zorgen van de fractieleden groot.

Lees verder

Komst nieuwe Lidl

Lidl Lochem

GroenLinks heeft tegen de komst van de nieuwe Lidl gestemd. Niet omdat we tegen de komst van een supermarkt aan de Julianaweg zijn, maar omdat de bouwplannen significant afwijken van eerder vastgestelde kaders. Zo wordt de supermarkt vele malen groter dan afgesproken, waardoor de verkeersdruk op de toegangswegen onverantwoord groot wordt. GroenLinks vindt het bovendien belangrijk dat de gemeente betrouwbaar optreedt naar haar inwoners. Omdat zo is afgeweken van eerder afspraken, wordt dit vertrouwen geschaad. Een raadsmeerderheid was het helaas niet met ons eens.

Onze laanbomen mogen ouder worden!

De fractie van GroenLinks is ontzettend blij met het nieuwe laanbomenbeleid.
De afgelopen twee jaar was er veel ophef over het kappen van bomen en heeft de fractie meerdere malen het beleid proberen aan te passen, helaas zonder resultaat. Maar bij de coalitieonderhandelingen was dit een belangrijk punt en nu is het tij gekeerd.
In de raadsvergadering van 1 oktober hebben we besloten dat bomen gemiddeld 90 jaar mogen worden (was 70 jaar) en dat we 36% van de laanbomen als beeldbepalend gaan aanmerken (was 12%).

en ... nieuwe bomenlanen?

Extra aandacht voor PlusOV

De afgelopen weken bleek dat het leerlingenvervoer van PlusOV niet altijd vlekkeloos verliep. Naast het college maakte ook de raad zich hier zorgen over. Bij het beantwoorden van vragen over dit onderwerp liet wethouder Van Zeijts blijken dat elk probleem er een te veel is. De gemeente heeft dan ook diverse verbeteracties uitgezet zodat leerlingen op de juiste wijze en op tijd worden vervoerd en om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Het college heeft hier meer ambtenaren voor ingezet. Ouders kunnen bij problemen nu ook direct met de gemeente contact opnemen.

En ... alternatieve woonvormen

En dan ben je ineens wethouder…

Henk van Zeijts maakt kennis met Lisette Lagerweij - directeur Muzehof

De derde partij in Lochem. Wie had dat gedacht? Op 21 maart ontstond een nieuwe situatie in politiek Lochem. De zittende coalitie had haar meerderheid verloren en wij stegen van 3 naar 4 zetels. Na een vlotte formatie kwam er een coalitie van GB, VVD en GroenLinks, met het coalitieakkoord “Dichtbij, duurzaam, doen!” Op 15 mei werden wethouders Bert Groot Wesseldijk, Eric-Jan De Haan en ondergetekende (Henk van Zeijts) geïnstalleerd. En dan ben je ineens wethouder… impressies van de eerste (iets minder dan) “100 dagen”.

De impressies