Zorgen om gemeentelijke laanbomen

Veel onrust bij inwoners

In Eefde is opschudding over de geplande kap door de gemeente van veel gezonde bomen. En terecht. Waarom worden deze bomen in Eefde gekapt? En waarom zo laat, aan het begin van het broedseizoen? Waarom heeft de gemeente geen bijeenkomst over haar bomenbeleid en de geplande kap georganiseerd in Eefde? GroenLinks stelde deze vragen in de laatste raadsvergadering. Met helaas vooral loze afstandelijke antwoorden. Waardoor de zorg van inwoners en van GroenLinks niet is weggenomen. Integendeel, onze zorg is vooral toegenomen. Schijnbaar achteloos pleitten CDA en GB - gesteund door de VVD - juist voor extra kap, vanwege overlast door bijvoorbeeld schaduw. Hebben deze volksvertegenwoordigers wel oog voor het enorme belang van onze bomen. Volwassen bomen nemen heel veel CO2 op, produceren veel zuurstof, vangen fijnstof op, bieden woon- en schuilplaats voor heel veel dieren, vergroten de biodiversiteit. Nu nog wordt ons buitengebied geroemd door inwoners en toeristen vanwege zijn landelijke lommerrijke lanen. Maar hoe lang nog?

GroenLinks kiest voor bomen

Niemand is tegen snoei voor de veiligheid en kap van zieke bomen. Maar jaarlijks 660 voornamelijk gezonde bomen kappen, omdat het onderhoud anders te veel geld kost kunnen wij niet uit te leggen. GroenLinks heeft wél extra geld over voor onze laanbomen.

GroenLinks Lochem, Tonnie Tekelenburg, Jolande van Borrendam en Willem Beekman (raadsleden)