Klik op foto om te vergroten

Voor wie kiest het college ...

… voor een vervuilend bedrijf of voor de omwonenden?

Op 8 december 2014 heeft de raad – op initiatief van GroenLinks – een interpellatiedebat gevoerd over de aangevraagde vergunning van het bandenrecyclingbedrijf Doornberg in Almen.  Het bedrijf is gelegen binnen een kwetsbaar natuurgebied aan de Scheggertdijk. Tijdens het interpellatiedebat stelde GroenLinks vragen over de zwaarte van het bedrijf. Vragen over mogelijke geur-, stof- en geluidsoverlast door de geplande activiteiten. En vragen over de visuele aspecten en de brandveiligheid. Over al deze aspecten waren ook de omwonenden zeer verontrust. In maart 2015 ontving de raad het besluit dat het college van B & W de vergunning heeft verleend.

Teleurgestelde omwonenden, verenigd in de stichting Almens Veld en Bos, lieten het hier niet bij zitten en stapten naar de rechter. Op donderdag 5 januari 2017 stond in de krant dat de gemeente Lochem – op last van de rechter – de verleende vergunning aan Doornberg moet herstellen op de aspecten geluid, visuele hinder en bedrijfsafvalwater. Tijdens de raadsvergadering van 9 januari stelde GroenLinks vragen aan de wethouder over de vergunning van Doornberg. GroenLinks hoopt dat de gemeente nu wel kiest voor het belang van de omwonenden en niet langer voor de belangen van een vervuilend bedrijf.

Raad kiest niet voor veiliger 60 km wegen

Bij de behandeling van de nota mobiliteit hielden meerdere aanwonenden van wegen in het buitengebied een pleidooi om deze wegen verkeersveiliger te maken. Ter plaatse is er veel sluipverkeer en ontstaan vaak gevaarlijke situaties voor schoolgaande fietsers en andere weggebruikers. De nota mobiliteit pakt deze wegen niet aan. GroenLinks en D66 hebben een wijzigingsvoorstel ingediend om deze wegen wel veiliger te maken. Het is jammer dat de andere fracties dit niet steunden.

Traverse Eefde

De raad heeft unaniem besloten tot voltooiing van de Traverse in Eefde met de aanpak van de Dr. v.d. Hoevenlaan en Rustoordlaan. GroenLinks wenst de inwoners een rustiger dorpsstraat toe met minder doorgaand verkeer