Zonnenergie
Montage van zonnepanelen

Op weg naar een energieneutraal Lochem

Beleid zonneparken
Het nieuwe college heeft een mooie stap voorwaarts gemaakt naar een energieneutraal Lochem. De raad heeft het beleid vastgesteld voor zonne-energie, waarbij er ruimte komt voor 100 hectare aan zonneparken op landbouwgrond. Voorwaarden zijn een zorgvuldig proces met omwonenden en een goed landschappelijk inpassingsplan.

Nieuwbouw stal in Berkelvallei
Langs de Berkelvallei in Almen heeft een agrariër een bestemmingsplanwijziging aangevraagd voor het oprichten van een grote stal. GroenLinks is voorstander van de overgang naar een werkelijk duurzame en natuur-inclusieve vorm van landbouw. Deze nieuwe stal is een voortzetting van de ongewenste intensieve landbouw. Ook vinden we het niet verstandig een grote stal te bouwen in een uniek natuur- en recreatiegebied in de Achterhoek, waarin afgelopen jaren veel is geïnvesteerd. Helaas waren wij in de minderheid en zal de stal toch kunnen worden gebouwd.

Voorstel jongerenwerk GroenLinks aangenomen
Wij zijn blij dat de gemeenteraad ons voorstel over jongerenwerk, met als mede-indieners CDA en D66, heeft aangenomen. In het voorstel vragen we het college naar uitbreiding van het jongerenwerk in de kernen buiten Lochem.

De fractie van GroenLinks wenst u een mooie zomer!