Laanbomen in Gemeente Lochem

Onze laanbomen mogen ouder worden!

De fractie van GroenLinks is ontzettend blij met het nieuwe laanbomenbeleid.
De afgelopen twee jaar was er veel ophef over het kappen van bomen en heeft de fractie meerdere malen het beleid proberen aan te passen, helaas zonder resultaat. Maar bij de coalitieonderhandelingen was dit een belangrijk punt en nu is het tij gekeerd.
In de raadsvergadering van 1 oktober hebben we besloten dat bomen gemiddeld 90 jaar mogen worden (was 70 jaar) en dat we 36% van de laanbomen als beeldbepalend gaan aanmerken (was 12%).

Terwijl sommige soorten misschien maar 60 jaar worden, kunnen andere soorten uitgroeien tot karakteristieke beeldbepalende bomen. Meer bomen worden goed onderhouden en ook heel belangrijk: de communicatie over wanneer en waar gekapt wordt, zal worden verbeterd.
Voor de herplant van nieuwe bomen is de gemeente nog op zoek naar boomloze wegen in onze gemeente, waarvan we prachtige bomenlanen kunnen maken. Weet u zo’n weg, meld het bij de fractie.

In ons verkiezingsprogramma stond: “GroenLinks wil dat laanbomen oud kunnen worden . We vinden dat meer budget nodig is voor beter onderhoud.” Onze eerste verkiezingsbelofte hebben we hiermee ingelost!

Jolande van Borrendam, fractievoorzitter GroenLinks Lochem