Naar een groen en sociaal akkoord

Van 3 naar 4 zetels
Ons motto bij de gemeenteraadsverkiezingen was: GroenLinks wil Lochem veranderen, samen met jou. En dat gaan we doen! Dankzij jullie vertrouwen hebben we een zetel gewonnen, van 3 naar 4 zetels. Kiezers van GroenLinks: bedankt voor jullie steun!

Onderhandelingen
De drie winnende partijen, GB, VVD en GroenLinks zijn inmiddels ver gevorderd in de onderhandelingen over een gezamenlijk coalitieakkoord. Waarbij een uitnodigende en open houding naar onze inwoners en organisaties, het gezamenlijke uitgangspunt is. GroenLinks bracht als speerpunten in: zorg op maat, meer aandacht voor natuur en landschap en aanpak van de klimaatverandering.

Afscheid van Tonnie Tekelenburg
Als Henk van Zeijts onze wethouder wordt, bestaat onze fractie straks uit: Jolande van Borrendam, Linda Sanders, Willem Beekman en Bernhard Aikink. Afscheid hebben we genomen van Tonnie Tekelenburg – voormalig fractievoorzitter, bekend als inspirerende duizendpoot en verbinder. We bedanken Tonnie voor zijn inzet voor een sociale en duurzame gemeente!