Afscheidsspeech Tonnie Tekelenburg in de Gemeenteraad van Lochem

Installatie nieuwe raad en start formatie

Het was een druk weekje. Op 28 maart namen we afscheid van de oude gemeenteraad, onder meer van GroenLinkser Tonnie Tekelenburg. Op 29 maart was er de installatie van de nieuwe raadsleden, met vier zetels voor GroenLinks. Op 30 maart werd de eerste stap gezet naar de formatie van een nieuwe coalitie.

We namen woensdag afscheid van de mensen die niet terugkeren in de nieuwe raad. Tonnie Tekelenburg had zich na twee termijnen niet herkiesbaar gesteld. Hij was raadslid vanaf 2010, waarvan fractievoorzitter tot begin 2016. Tonnie is een inspirerende verbinder. Hij speelde een doorslaggevende rol op diverse onderwerpen, zoals behoud schouwburg Lochem, tegengaan proefboringen schaliegas, open houden gemeenteloket in Gorssel en het bijsturen van het beleid rond huishoudelijke hulp in de Wmo. En Tonnie had een primeur met het allereerste zogenoemde interpellatiedebat, over Doornberg in Almen. Aan het einde van zijn mooie, open afscheidsspeech wenste Tonnie de nieuwe fractie heel veel succes en liet doorschemeren op de achtergrond nog af en toe van zich te laten horen.

Op donderdag was de installatie van de 23 nieuwe gemeenteraadsleden. Voor GroenLinks zitten in de raad: Henk van Zeijts, Jolande van Borrendam, Willem Beekman en Linda Sanders.

Op vrijdag was er een eerste formatiegesprek onder begeleiding van formateur Jan Bart Wilschut. GroenLinks had eerder een voorkeur uitgesproken voor een coalitie van de drie grootste partijen, zo mogelijk aangevuld met een progressieve partij. Gemeentebelangen (GB) heeft als grootste partij (6 zetels) echter het initiatief en heeft naast VVD en GroenLinks (beide 4 zetels), het CDA (3 zetels) uitgenodigd. Fractie en bestuur van GroenLinks hebben op woensdag besloten op de uitnodiging van GB in te gaan. Uiteraard met de bedoeling om te komen tot een zo sociaal en groen mogelijk coalitieakkoord.