Gescheiden afval

(In Lochem maken twee ‘Bekende Nederlanders’ deel uitvan de gemeenteraad. De Gorsselse Hennie van der Most (VVD) en uit Lochem Willem Beekman (GroenLinks). Exclusief voor de Berkelbode voeren zij een wekelijkse briefwisseling. Dit is de bijdrage van Willem Beekman)
Mooi dat je meedenkt over hoe Lochem 3.0 onze gemeente beter kan promoten om zo meer toeristen naar onze gemeente te trekken. Alleen is jouw idee voor open dagen bij boerderijen, instellingen en bedrijven niet nieuw. Dat gebeurt in iedere gemeente al volop. Toen ik in 1989 boer werd, organiseerde ik al samen met de VVV open avonden en dagen voor toeristen en andere geïnteresseerden. In ieder geval ben ik blij dat er deze week een raadsmeerderheid gekozen heeft om Lochem 3.0 verder te ondersteunen, onder de voorwaarde van transparante financiële verantwoording.

Enkele jaren terug is door het college - waar de VVD en GroenLinks toen deel van uitmaakten - een nieuw systeem van gescheiden afval ophalen ingevoerd: diftar. Voor de invoering van diftar gooide een gemiddeld huishouden in een jaar 220 kg restafval in de grijze container. Dit kan niet worden hergebruikt en wordt daarom verbrand. In 2016 is deze hoeveelheid gedaald naar 108 kg. Bovendien zijn de meeste huishoudens nu goedkoper uit, door de betere afvalscheiding. Hoe het nog beter kan, hebben we maandag in de raad besproken. Doordat mensen de grijze container minder gebruiken, kan de ophaalfrequentie omlaag, wat goed is voor het milieu. Tegelijkertijd gaat de gemeente mogelijkheden bieden om gebruikte luiers en incontentinentiemateriaal gratis weg te brengen. Hiervoor komen ondergrondse containers. Verder is er een voorstel voor ‘omgekeerd’ inzamelen. Hierbij mogen inwoners hun grijze container inleveren en gaan dan zelf hun restafval wegbrengen naar ondergrondse containers – tegen een tarief dat lager is dan het thuis laten ophalen. Deelname is vrijwillig. Naast het kostenvoordeel, wordt je hierdoor ook extra gestimuleerd om je afval goed te scheiden. In grote lijnen ben ik voorstander van de verbetervoorstellen van het college. Hennie, ik ben benieuwd hoe dat bij jou ligt.

Een groene groet, Willem