Geen megastal in Almens natuurgebied

GroenLinks is uitermate kritisch over de plannen voor de bouw van een megastal in Almen. De beoogde bouwlocatie ligt in het nationaal Landschap de Graafschap, vlakbij de meanderende Berkel. GroenLinks heeft deze plannen geagendeerd voor de politieke avond van 2 juli.

In het betreffende natuurgebied is de afgelopen periode veel gedaan om de natuurontwikkeling te versterken. De Berkel kronkelt weer door het landschap, met alle positieve effecten voor natuurontwikkeling van dien. Het is een mooi en toegankelijk gebied voor de vele natuurliefhebbers en toeristen.

Kortom, er zijn miljoenen gemeenschapsgeld geïnvesteerd om gebied op een natuurlijke wijze verder te ontwikkelen. Dit gaan we toch niet teniet doen door de bouw van een 38 bij 82 meter grote en 11 meter hoge megastal, waarin 250 koeien komen, naast de honderden die al in andere stallen op het terrein staan.

De landbouw moet een veranderslag maken naar een bedrijfsvoering met meer evenwicht tussen (grootschalige) productie en natuurontwikkeling en biodiversiteit. GroenLinks steunt boeren die deze slag willen maken naar een duurzame bedrijfsvoering. Maar wij zijn fel gekant tegen deze megastal in een mooi natuurlijk gebied en zullen in de raad onze uiterste best doen om deze ongewenste ontwikkeling te stoppen.