Extra aandacht voor PlusOV

De afgelopen weken bleek dat het leerlingenvervoer van PlusOV niet altijd vlekkeloos verliep. Naast het college maakte ook de raad zich hier zorgen over. Bij het beantwoorden van vragen over dit onderwerp liet wethouder Van Zeijts blijken dat elk probleem er een te veel is. De gemeente heeft dan ook diverse verbeteracties uitgezet zodat leerlingen op de juiste wijze en op tijd worden vervoerd en om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Het college heeft hier meer ambtenaren voor ingezet. Ouders kunnen bij problemen nu ook direct met de gemeente contact opnemen.

Alternatieve woonvormen
De raad behandelde afgelopen maand de nieuwe Woonvisie. Een belangrijk document: beslissingen over welk type woningen waar mag worden gebouwd, raken onze inwoners direct. GroenLinks, MML en D66 hebben aandacht gevraagd voor alternatieve woonvormen. Niet iedereen heeft behoefte aan een gezinswoning. We willen ook vernieuwende woonvormen als tiny houses en yurts mogelijk maken.

Fractie GroenLinks Lochem