Dichtbij, duurzaam, doen!

De wereld om ons heen is volop in beweging. Dat levert uitdagingen en kansen op voor de gemeente Lochem. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en economie. Hoe gaan we daar in Lochem nuchter en passend bij onze eigenheid mee om? Hoe zorgen wij voor een toekomstbestendige wereld voor onze kinderen? Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners het goed met elkaar hebben?

 

Lees in de bijlage het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord 2018-2022 van de fracties Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks.