Demonstratie onderwerken vanggewas

Op dinsdagmiddag 10 maart wordt er een demonstratie onderwerken vanggewas georganiseerd voor boeren en belangstellenden uit de regio Lochem. Tijdens deze demonstratie ziet u meerdere machines in werking die machinaal het vanggewas na de maisteelt onderwerken als alternatief voor het gebruik van glyfosaat. Ook zijn diverse deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden.

“Zou het geen geweldig visitekaartje zijn als Lochem de eerste gemeente is waar glyfosaat niet meer wordt gebruikt?” De GroenLinks-fractie stelde op 23 april 2019 vragen in het vragenhalfuur van de Lochemse gemeenteraad. “De afgelopen weken waren ze weer overal in het buitengebied van de gemeente te zien. Een lappendeken aan oranje velden, veroorzaakt door het doodspuiten met glyfosaat / Roundup van groenbemesters. (...) Glyfosaat is een giftig onkruidverdelgingsmiddel, waarvan meerdere wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat blootstelling aan glyfosaat bij de mens bijdraagt tot een verhoogd risico op het verkrijgen van kanker. (...) Glyfosaat is een makkelijke manier om je gewas op het veld dood te krijgen. Maar er zijn voldoende mechanische alternatieven.”

De fractie vroeg het college van B&W om een bewustwordingscampagne begin 2020. Het college heeft die vraag neergelegd bij De Innovatie Coöperatie. Op dinsdagmiddag 10 maart 2020 wordt er nu een demonstratie onderwerken vanggewas georganiseerd voor boeren en belangstellenden uit de regio Lochem. Tijdens deze demonstratie zijn er meerdere machines in werking die machinaal het vanggewas na de maisteelt onderwerken als alternatief voor het gebruik van glyfosaat. Ook zijn diverse deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden. De demo laat voldoende alternatieven zien. Exit oranje velden!

De demonstratie is van 13:30 – 15:00 uur en wordt gehouden op een perceel van Melkveebedrijf van Zeijts. Het perceel is gelegen aan de Wagenvoortsdijk in Eefde.

Meer informatie: De innovatie coöperatie.