De allerbeste wensen voor een hopelijk gezond en goed 2017.

(In Lochem maken twee ‘Bekende Nederlanders’ deel uitvan de gemeenteraad. De Gorsselse Hennie van der Most (VVD) en uit Lochem Willem Beekman (GroenLinks). Exclusief voor de Berkelbode voeren zij een wekelijkse briefwisseling. Dit is de bijdrage van Willem Beekman)
Allereerst wil ik jou en alle lezers van onze brieven het allerbeste wensen voor een hopelijk gezond en goed 2017.  Hennie, je laatste brief met je verlanglijst onderschrijf ik volledig. Mensen die het praktische werk doen vormen inderdaad de ruggengraat van onze samenleving. Geen voedsel zonder boeren en tuinders. Geen huizen zonder bouwvakkers, schilders en elektriciens. Zij doen belangrijk werk en dat mag maatschappelijk best beter worden gewaardeerd. Dat geldt ook voor het praktisch voortgezet onderwijs, waar de leerlingen leren door te doen, te werken en te ervaren.

 

Jouw verlanglijst was kort. Ik vul hem graag aan met de waarden compassie en respect. Helaas verhardt en verruwt de maatschappij. Het lijkt erop dat steeds meer groepen mensen tegen elkaar worden opgezet. Dat doet me pijn. Juist door medeleven te hebben en je te verdiepen in de ander krijg je oprecht begrip. Qua verruwing zou ook de landelijke politiek zich soms moeten schamen, inclusief onze premier. Zelf kunnen we met respectvolle Lochemse politiek en omgang het goede voorbeeld geven. Ik ga hier in ieder geval mijn best voor doen en dat zal ook voor jou en de andere leden van de gemeenteraad gelden – daarvan ben ik overtuigd.

Hennie, de gemeente organiseert op woensdagavond 4 januari vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis haar jaarlijkse nieuwjaarborrel. Op deze avond staat naast de ontmoeting tussen de inwoners centraal, met bijzondere aandacht voor de Lochemse kunst en cultuur. Ik hoop je daar te treffen en verlanglijstjes te horen van andere inwoners. Eenieder is van harte uitgenodigd!

Een groene groet, Willem