Henk van Zeijts

Wethouder

Henk van Zeijts (1966) woont met zijn gezin op een boerderij in Eefde. Hij werkt als projectleider bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Henk was al eerder raadslid voor GroenLinks Lochem tussen 2010 en 2014. Compassie voor mens en natuur is zijn belangrijkste baken.

'Ik ben geboren op een boerderij in Eefde. Voor een kind is er geen mooiere plek om op te groeien. Ik leerde al jong over verantwoordelijkheid voor grond, gewas en dieren. En mijn vader nam mij en mijn twee zussen elke zondag mee de natuur in. Van hem leerde ik compassie te hebben met alles wat leeft.

Compassie is voor mij het leidende begrip voor de komende vier jaar. Ik licht dit toe in drie punten.

Ten eerste compassie met inwoners die het minder goed hebben. Als je ziek bent, heb je recht op zorg en keuzevrijheid daarbij. Als je een laag inkomen hebt, heb je recht op ondersteuning van de gemeente, ook voor werkenden en kleine zelfstandigen. En als je in de schulden raakt, helpt het niet als nota bene de overheid zelf dit nog erger maakt door aanmaning op aanmaning te sturen. We moeten niet afwachten tot mensen diep in de problemen zitten, maar al eerder hulp aanbieden.

Ten tweede compassie met mensen die werk zoeken. Meedoen is belangrijk voor inkomen maar nog veel meer voor het gevoel van eigenwaarde. Vier jaar geleden waren er 350 mensen in de bijstand en nu is dat opgelopen tot maar liefst 500 mensen. Dat terwijl er nu meer banen zijn dan vier jaar terug. Dit doet de gemeente niet goed. Werkcoaches staan te ver af van bedrijven en zouden zich meer moeten specialiseren in bedrijfstakken. Voor werkzoekenden moet het makkelijker worden om – met behoud van uitkering – werkervaring op te doen met vrijwilligerswerk en stages.

Ten derde compassie met volgende generaties. Laten we een groene en gezonde leefomgeving overdragen. Wat gaan we doen? We kicken zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen. Het is lastig, maar het kan. We investeren in een grotere rijkdom aan planten en dieren in de gemeente. We gaan onze laanbomen beter onderhouden. We maken het landschap bloemrijk. Lochem zoemt.