Uitgelicht

Kiezen voor laanbomen in lommerrijk Lochem

Onze inwoners zijn trots op het Lochemse landschap: in alle dorpsplannen staat dat het behouden moet blijven. Deze waardering reikt ook over de gemeentegrenzen heen: veel toeristen brengen hier door alle seizoenen heen een bezoek. De afgelopen 10-15 jaar heeft de gemeente echter nauwelijks onderhoud gepleegd aan haar 55.000 laanbomen in het buitengebied. GroenLinks wil hiervoor structureel geld uittrekken op de gemeentelijke begroting, want mooie lanen zijn goed voor het toerisme.

Wij willen dat beeldbepalende monumentale boomgroepen, lanen en solitaire bomen blijven staan en willen de toeristenbelasting gebruiken voor het beheer en onderhoud van fiets- en wandelroutes en van de gemeentelijke laanbomen. GroenLinks heeft hiervoor geld over omdat er een rechtstreeks verband is tussen de aantrekkelijkheid van ons landschap en de economie. Door onze lanen goed te verzorgen en waar mogelijk héél oud te laten worden versterken we ons landschap en trekken we nieuwe bewoners en toeristen aan om in dit unieke landschap te vertoeven. En … al deze mensen brengen inkomsten met zich mee. Met een toeristische landmark zoals “Lochem, dé bomengemeente van Nederland!” keren we de forse afname in aantal toeristische overnachtingen en blijven wij een vitale gemeente met een vitale toeristische sector.

Als we niks doen aan laanbomen- onderhoud verliezen we in 10 tot 20 jaar onze mooie lanen en krijgen er kale polderlanen voor terug. Dan verliezen we dit dichte netwerk van lommerrijke verbindingswegen in ons afwisselende landschap van bossen, bosjes, zandpaden en waterstromen zoals IJssel en Berkel. Deze dreiging van sterfte van veel laanbomen in een korte periode komt doordat alle laanbomen zo’n 80 jaar geleden vrijwel tegelijkertijd zijn aangeplant. Daarmee is een eenzijdige leeftijdsopbouw ontstaan. Alhoewel laanbomen eeuwenoud kunnen worden, hebben hun wortels het vaak moeilijk door smalle bermen en verdroging (door verlaagde grondwaterstanden ten behoeve van de landbouw). Voeg daarbij de vele jaren dat verzorging is uitgebleven – dood hout is niet verwijderd – en spookbeelden van kale lanen die vanwege de veiligheid massaal gekapt moeten worden doemen op. We krijgen dan massaal heraangeplante lanen met jonge boompjes en dat is nogal eenzijdig en saai. Het duurt zo maar weer 30-50 jaar voordat we weer robuuste lanen hebben. Dit hoeft echter niet te gebeuren als we snel, doeltreffend en doordacht ingrijpen!

De gemeente weet na een laanbomenpilot bij Laren inmiddels goed wat er allemaal mogelijk en nodig is. Zowel in groene, sociale, als financiële zin. Op het groene vlak moet goed gekeken worden waar in de gemeente Lochem de bomen heel oud kunnen worden en welke zorg daarvoor nodig is. Ook wordt dan duidelijk waar we helaas te laat zijn en waar veiligheidskap moet volgen. In sociale zin moet de gemeente de wegveiligheid garanderen en de buurtbewoners betrekken bij de bomenzorg van “hun lanen” waarmee zij zich zo verbonden voelen. Dat deze verbondenheid volop leeft bleek uit de goed bezochte bijeenkomst op 19 november 2015 in het Hart van Eefde. (zie het verslag)

Wat betreft de financiën zijn er opbrengsten vanuit veiligheidskap in de vorm van hout en biomassa en uitgaven voor bomenbeoordeling, bomenzorg en bomenherplant. In het voorjaar van 2016 komt de gemeente met een raadsvoorstel voor het toekomstige bomenbeheer. De politieke partijen kunnen dan keuzes maken over bomenzorg en kapleeftijden . GroenLinks vindt dat onze bomen in velerlei opzichten een hoge waarde hebben en wil hiervoor structureel geld reserveren. GroenLinks gaat hiermee voor een duurzaam lommerrijk Lochem!