Uitgelicht

Kulturhus Laren, 15 november. De Lochemse GroenLinksers discussieerden over het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Voor iedereen passend werk, en voldoende zorg in het eigen dorp: hoe organiseren we dat? Is de gemeente wel zuinig genoeg op het cultureel erfgoed? Hoe kunnen we zorgen voor een fraaier en biodiverser landschap? Hoe organiseren we de warmtevoorziening in de toekomst, met of zonder gasnet? Dit geeft een beeld van de discussies die we hebben gehad.

De basistekst is nu vastgesteld. Benieuwd geworden naar het verkiezingsprogramma? GroenLinks Lochem publiceert haar definitieve programma ‘Ruimte voor mens, dier en natuur’ over enkele weken. Volg ons op Facebook en Twitter of check de website.