Zorgeloze start

Jongeren moeten zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. Wij zorgen dat de gemeente zich actief inzet om te voorkomen dat kinderen op de basisschool beginnen met een achterstand. Vroeg investeren helpt in het voorkomen van problemen op latere leeftijd.

Voorschoolse educatie 

We maken ons sterk voor goede voor- en vroegschoolse educatie. Het programma taalachterstand kleine kinderen zetten we door. We willen dat alle scholen in de gemeente Lochem pesten op een actieve en consequente manier bestrijden (pestprotocol). Ten slotte vinden we het belangrijk dat kinderen al jong in contact komen met kunst, cultuur en natuur.

Opvoeding en jeugdzorg

Lochem zorgt dat jongeren en opvoeders eerder, makkelijker en vanzelfsprekender bij de gemeente terechtkomen voor vragen over opgroeien en opvoeding. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is hierbij onmisbaar. GroenLinks wil een goede jeugdzorg houden, zonder wachtlijsten. Het is onverteerbaar als in onze rijke samenleving kinderen en jongeren die professionele hulp nodig hebben, hier maanden op moeten wachten.

Initiatieven van jongeren

We willen voldoende speel- en verblijfplekken voor kinderen en jongeren van alle leeftijden. De gemeente daagt jongeren actief uit om positieve initiatieven te nemen. De gemeente zorgt ervoor dat zij hun ideeën kunnen uitvoeren. Een goed voorbeeld is het recente initiatief van jongeren uit Eefde, die graag een skatebaan willen.

Controle op alcohol en drugs 

GroenLinks wil strenge controle op leeftijd bij de verkoop van alcohol, ook in sportkantines. Drugsgebruik is een toenemend probleem onder jongeren in Lochem. Het gebruik van alcohol, tabak en drugs willen we ontmoedigen door meer en betere voorlichting. Harddrugs moeten verboden blijven.

Meer tijd voor jongerenwerkers

Problemen met hangjongeren willen we samen met jongeren en omwonenden oplossen, door te praten, ruimte te bieden en grenzen te stellen en afspraken te maken. We willen meer tijd voor jongerenwerkers – ook om alternatieve activiteiten te organiseren – en voor de politie om op te treden tegen misdragingen.