Zorg op maat

Humane en respectvolle zorg staat voor GroenLinks voorop. Zorg moet passend zijn en dichtbij, voor en met elkaar. Wij willen dat ouderen thuis kunnen wonen, zolang als zij willen. Mensen met een beperking of een chronisch of psychosociaal probleem horen erbij en kunnen meedoen. Centraal staat: mensen doen wat ze zelf kunnen, maar als dat niet lukt, dan ontvangen ze benodigde zorg en ondersteuning.

Maatwerk in de Wmo

De voorwaarden om ondersteuning thuis te krijgen moeten duidelijk zijn. Ook de hoogte van de eigen bijdrage moet bekend worden gemaakt, vóórdat mensen een beslissing moeten nemen over hulp. We kiezen voor maatwerk in de Wet maatschappelijke ondersteuning en doen daarbij een beroep op de mensen zelf en hun naasten.

Zelfstandig blijven wonen

We willen het (langer) thuis blijven wonen van ouderen stimuleren, net als het zelfstandig wonen van mensen met een beperking. Bij woningaanpassing kunnen mensen ook kiezen voor een persoonsgebonden budget zodat ze hun eigen oplossingen kunnen kiezen. GroenLinks vindt de gehechtheid aan en opvang door de buurt zwaar wegen bij het zoeken naar oplossingen. Wij gaan door met de gemeentelijke Blijverslening voor woningaanpassing.

Zorg dicht bij huis

De Vereniging Zorg en Welzijn Almen is een initiatief voor lokale zorg thuis met vrijwilligers, ondersteund door een zorgcoördinator. Als dit slaagt, willen we het ook voor de andere kernen. We willen voldoende  huisvestingsmogelijkheden in de eigen omgeving (liefst het eigen dorp) als mensen niet meer thuis kunnen blijven wonen. Ook willen we meer tijdelijke opvangvoorzieningen als overbruggingshulp of bij tijdelijke terugval.

Steun voor mantelzorgers

We willen ondersteuning en waardering voor mantelzorgers. Zij zijn essentieel voor velen om thuis te kunnen blijven wonen. Naast mantelzorgers zijn ook vrijwilligers nodig voor allerlei vormen van hulp en ter bestrijding van eenzaamheid. Wij ondersteunen de Stichting Welzijn Lochem om met anderen (zorgorganisaties, buurtverenigingen en kerken) vrijwilligers te werven en te binden.