Voorzieningen in de kernen

In veel van onze kernen staan de dorpshuizen en andere algemene voorzieningen onder druk. GroenLinks wil dat er in elke kern voldoende voorzieningen blijven.

Ontmoetingsplekken

Elke kern verdient een dorpshuis, stadshuus of andere ontmoetingsplek. Daarvoor is een stevige financiële basis nodig. We willen stimuleren dat meer organisaties activiteiten onderbrengen in de dorpshuizen. Dorpshuizen – en ook scholen – horen in het hart van de kern thuis.

De huidige bibliotheken willen we behouden. Deze voorzieningen ontwikkelen zich van boekuitleen tot brede informatiepunten.

Boodschappen om de hoek 

Consumentenwinkels willen we in de kernen en niet aan de rand of in het buitengebied. Mensen uit de kern moeten op de fiets of lopend boodschappen kunnen doen. Dat is ook goed voor de levendigheid in de kernen. Boerderijwinkels mogen wel in het buitengebied.

Behoud accommodaties

We willen de bestaande accommodaties zoveel mogelijk draaiend houden. We willen geen grootse nieuwbouwplannen, maar zuinig zijn op de mooie voorzieningen die we hebben en op de zelfwerkzaamheid van inwoners. We ondersteunen samenwerking en fusies tussen sportclubs.

Kunst en cultuur 

We vinden beoefening en beleving van kunst, toneel, dans, zang en muziek belangrijk. De gemeente geeft ruimte aan cultuurinitiatieven door stimuleringsbijdragen. Kunst verrijkt het leven