Schoon en veilig vervoer

GroenLinks gaat voor veilig en schoon vervoer. We geven ruim voorrang aan fietsers en voetgangers, door fiets- en voetpaden te verbeteren. Voor elektrische auto’s verbeteren we de infrastructuur. We zoeken naar nieuwe vormen van gezamenlijk vervoer tussen de Lochemse kernen.

Fietsen stimuleren

We willen veilige fietsroutes naar basisscholen, en tussen treinstation Lochem en het Staringcollege. GroenLinks wil meer fietsstraten, waar de auto te gast is. We willen aantrekkelijke, vlotte fietsverbindingen tussen de grotere kernen van onze gemeente en omliggende gemeenten.

Markt Lochem autovrij

GroenLinks wil dat de Markt in Lochem autovrij wordt, met uitzondering van enkele parkeerplaatsen voor huisartsenbezoek. In een centrum zonder blik valt meer te genieten voor bewoners en toeristen.

Vervoer tussen de kernen

We gaan met inwoners op zoek naar creatieve vormen van vervoer tussen de kernen. Het openbaar vervoer is nu te beperkt en niet iedereen heeft een auto. We denken aan creatief en efficiënt gebruik van buurt- en belbussen, het slim combineren van (particuliere) auto’s en busjes die toch al rijden en inzet van deelauto’s.

Elektrisch rijden

We stimuleren elektrische mobiliteit van auto’s en fietsen. In de begroting nemen we middelen op voor planvorming en uitvoering van duurzaam vervoer, inclusief speciaal groepsvervoer en laadinfrastructuur.

Veilige routes 

We willen de verkeerssituatie op de N348 tussen Eefde en Gorssel veiliger maken, met een lagere maximumsnelheid en goede oversteekplaatsen. Van het fietspad willen we een fietssnelweg maken, om forensen tussen Deventer en Zutphen te stimuleren de fiets te nemen.

We willen meer veiligheid op de gemeentelijke wegen. Verkeersremming is nodig op wegen waar veel verkeer te hard rijdt. Op drukke wegen (zoals de Lochemseweg tussen Epse en Harfsen)  willen we vrij liggende fietspaden.

Vliegveld Lelystad 

Het Rijk wil vliegveld Lelystad uitbreiden naar 45.000 vluchten per jaar. De aanvliegroutes gaan laag over het grondgebied van Lochem. GroenLinks vindt dat het besluit op onjuiste gronden is genomen en verzet zich tegen deze uitbreiding en de effecten voor de gemeente