Natuurlijke ruimte!

Wij zorgen voor biodiversiteit in het landschap. GroenLinks is zuinig op het groen in en om de kernen, want daarvan geniet iedere inwoner en bezoeker van onze gemeente. Waar kansen liggen voor natuurontwikkeling, pakken we die. We koesteren beeldbepalende, monumentale bomen en hagen. We ondersteunen buurtbewoners die hun buurt groener willen maken.

Onderhoud laanbomen

GroenLinks wil dat laanbomen oud kunnen worden. Inwoners en toeristen waarderen ons landschap sterk, en de gemeentelijke laanbomen horen daarbij. We vinden dat meer budget nodig is, voor beter onderhoud. Ook willen we handhaving van de kapvergunning en een betere controle op illegale kap en snoei.

Bloeiende bermen

Wij willen bloeiende bermen, die bijdragen aan het behoud van bijen. In de gemeente Lochem geldt al ecologisch bermbeheer. Dat zorgt voor prachtige bermen met volop insecten en vlinders.

Onderhoud door inwoners

Buurtbewoners die het openbaar groen in hun straat of buurt zelf willen onderhouden, krijgen onze hulp met budget en weinig regels. Eigen beheer vergroot de betrokkenheid bij de eigen woonomgeving, en daarmee de leefbaarheid.

Zwerfafval

We willen zwerfafval in het landschap bestrijden. De gemeente moet streng optreden tegen veroorzakers van zwerfafval. Ook is bewustwording nodig. Soms veroorzaken mensen ongemerkt zwerfvuil, zoals bij het oplaten van grote aantallen (helium)ballonnen. Samen met de inwoners houden we onze leefomgeving schoon.

Lokale en biologische landbouw

GroenLinks streeft naar meer biologische landbouw en kortere, lokale voedselketens. Wij komen op voor de belangen en het welzijn van dieren. Boeren kunnen ook op onze steun rekenen als ze extra stappen zetten, zoals koeien buiten laten grazen in bloemrijke weilanden en zorgvuldig beheer van bomen en houtwallen. We willen voldoende overlevingskansen voor jonge agrarische ondernemers. Daarom willen we ruimte bieden aan boeren om ook andere diensten te leveren, zoals natuurbeheer, recreatie en zorg.

Sloop oude stallen

We willen niet meer bebouwing het buitengebied. We vinden dat voor extra vierkante meters nieuwe stal, er op het eigen erf of andere erven meters oude stal moeten verdwijnen. Oude stallen die in verval raken, moeten door de eigenaar worden gesloopt. Boeren die een nieuwe stal zetten moeten die goed inpassen in het landschap; daar hoort een groenplan bij. Wij willen geen megastallen.

Overlast in buitengebied

Bedrijven in het buitengebied die gepaard gaan met overlast voor de omgeving, willen we stimuleren naar geschiktere locaties te verhuizen. Voorbeelden zijn de bandenverwerker Doornberg, het loon- en transportbedrijf Hoftijzer, en de kartbaan Eefde.