Iedereen telt mee

Wij stimuleren mensen en geven ze de ruimte. We gaan voor sociale zekerheid gebaseerd op vertrouwen, waarbij keuzevrijheid, waardering en zelfontplooiing centraal staan. GroenLinks laat mensen niet in de steek: iedereen hoort erbij en iedereen doet mee.

Schone economie

GroenLinks wil werk stimuleren in een schone economie (‘clean tech’). Dit kan door soepele procedures voor bedrijven die milieuvriendelijk werken en het aanboren van subsidies, deels uit Europa. Daarnaast willen we de groene ruimte van onze gemeente benutten en inzetten op toerisme, zorg en duurzame landbouw.

Werk, inkomen en participatie

We willen meer mensen aan werk helpen, met een nieuw centrum voor werk, inkomen en participatie. We willen lokaal maatwerk met loketten in Lochem en Gorssel. GroenLinks wil meer vrijheid bieden om naast een uitkering bij te verdienen. Als betaald werk niet lukt, is vrijwilligerswerk of mantelzorg een volwaardig alternatief. We stimuleren bedrijven en organisaties om mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ in dienst te nemen. De gemeente Lochem moet daarbij zelf het goede voorbeeld geven. We willen dat er arbeidsplekken zijn waar mensen zich thuis voelen, passend bij de eigen mogelijkheden.

Armoedebestrijding

Armoedebestrijding is het fundament voor een geslaagd sociaal beleid. Daarom wil GroenLinks de bestaande minimaregelingen in de gemeente Lochem toegankelijk en ruimhartig houden, met eenvoudige regels. Geldzorgen maken mensen ziek. We willen preventieve schuldhulpverlening: niet afwachten tot mensen al diep in de problemen zitten, maar toegankelijke hulp zodat ze financieel op eigen benen kunnen (blijven) staan.

Kansen bij immigratie-achtergrond

We willen gelijke kansen voor mensen met een immigratie-achtergrond. We gaan daarom met het bedrijfsleven in gesprek over de kansen van deze groep en over experimenten met anoniem solliciteren. GroenLinks wil extra aandacht voor integratie en steun voor voormalige vluchtelingen. We creëren een welkomcultuur en vragen van statushouders om actief te participeren in onze Lochemse samenleving. 

Armoedebestrijding

Armoedebestrijding is het fundament voor een geslaagd sociaal beleid. Daarom wil GroenLinks de bestaande minimaregelingen in de gemeente Lochem toegankelijk en ruimhartig houden, met eenvoudige regels. Geldzorgen maken mensen ziek. We willen preventieve schuldhulpverlening: niet afwachten tot mensen al diep in de problemen zitten, maar toegankelijke hulp zodat ze financieel op eigen benen kunnen (blijven) staan.

Kansen bij immigratie-achtergrond

We willen gelijke kansen voor mensen met een immigratie-achtergrond. We gaan daarom met het bedrijfsleven in gesprek over de kansen van deze groep en over experimenten met anoniem solliciteren. GroenLinks wil extra aandacht voor integratie en steun voor voormalige vluchtelingen. We creëren een welkomcultuur en vragen van statushouders om actief te participeren in onze Lochemse samenleving.