GroenLinks: ‘veiligheid verkeer voorop!’

Behandeling Nota mobiliteit

De Nota mobiliteit is een uitwerking van het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan, dat in samenspraak met onze inwoners en belangenorganisaties is gemaakt. In grote lijnen stemt GroenLinks in met deze nota, omdat het de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers voorop stelt. GroenLinks kiest voor het veiliger maken van de schoolroutes door onze gemeente en voor een veilige fietsroute van het station naar de Lochemse binnenstad. Verder willen we obstakelvrije routes voor kinderwagens en rolstoelen, veilige voetpaden en oversteekplaatsen bij de Tramstraat in Lochem, en 30 km per uur in de kern van Epse

GroenLinks is verbaasd dat het college van B&W de beleidsnota, na inspraak van onze inwoners, nauwelijks heeft aangepast. GroenLinks kiest er nu nog niet voor om geld te investeren in een snelfietsroute Stedendriehoek. Eerst moet daarvoor een duidelijk plan komen. Ook investeren wij niet in een parkeerfonds – dat kan het bedrijfsleven best zelf - en ook willen we voorlopig geen fietspad vanaf de Hanzeweg naar het centrum aanleggen.  Met deze keuzes besparen we 730.000 euro. Dit geld willen we investeren in betere veiligheid van gemeentelijke wegen, die als gevaarlijk bekend staan, zoals de Ooldseweg, de Zwiepseweg en de Oud Larense weg. Met praktische en eenvoudige maatregelen verbeteren we de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Over de Nota mobiliteit en ons wijzigingsvoorstel neemt de raad op 9 januari een besluit. 

GroenLinks Lochem, Tonnie Tekelenburg, Jolande van Borrendam en Willem Beekman (raadsleden)