Klaas Hoekstra

wnd. Voorzitter

Klaas Hoekstra (geboren 1957 te Leeuwarden) is in het voorjaar van 2015 vanuit Friesland naar Almen verhuisd. Hij heeft opleidingen in de bouw en als architect gevolgd maar is daarna arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid gaan studeren. Hij heeft periodiek in het bedrijfsleven gewerkt en bestuurs- en leidinggevende ervaring opgedaan bij gemeenten, bij welzijns- en onderwijsinstellingen en bij internationale NGO’s . Naast deze loopbaan is hij in het verleden ook als freelance-journalist bij Omrôp Fryslan voor de gemeentepolitiek in Leeuwarden werkzaam geweest. Zijn bijdragen in de steunfractie en als bestuurslid bij Groen Links Lochem zullen liggen op het vinden en ondersteunen van lokaal sociaal en economisch verbindende thema’s die duurzaamheid en zelfvoorziening in de gemeente bevorderen en die creatieve stimulansen voor jongeren bieden bij het vinden en creëren van toekomstgerichte, zinvolle werkgelegenheid.