Klaas Hoekstra

Voorzitter

Klaas Hoekstra (geboren 1957 te Leeuwarden) is in het voorjaar van 2015 vanuit Friesland naar Almen verhuisd. Sinds 2019 is hij voorzitter van de afdeling Lochem.

Klaas stelt zich voor: "ik heb opleidingen in de bouw en als architect gevolgd maar ben daarna arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid gaan studeren. Ik heb periodiek in het bedrijfsleven gewerkt en bestuurs- en leidinggevende ervaring opgedaan bij gemeenten, bij welzijns- en onderwijsinstellingen en bij internationale NGO’s. Naast deze loopbaan ben ik in het verleden ook als freelance-journalist bij Omrôp Fryslan voor de gemeentepolitiek in Leeuwarden werkzaam geweest. Mijn bijdragen in de steunfractie en als bestuurslid bij GroenLinks Lochem zullen liggen op het vinden en ondersteunen van lokaal sociaal en economisch verbindende thema’s die duurzaamheid en zelfvoorziening in de gemeente bevorderen en die creatieve stimulansen voor jongeren bieden bij het vinden en creëren van toekomstgerichte, zinvolle werkgelegenheid."