Afdeling

GroenLinks Lochem heeft 88 leden. GroenLinks heeft 3 raadsleden in de raad in Lochem. Groen, sociale waarden en transparant bestuur staan centraal voor de vereniging. GroenLinks staat middenin de Lochemse samenleving en komt regelmatig met voorstellen die politieke partijen onderling op inhoud verbindt. Het bestuur verzorgt jaarlijks een lezing met een externe spreker over een actueel thema. Ook is er een nieuwsbrief voor de leden. 

De raadsfractie komt wekelijks bij elkaar om raadszaken te bespreken en gasten uit de Lochemse samenleving te ontvangen. Eens in de maand discussieert de steunfractie (zo'n 10-12 mensen) met elkaar om de raadsvergaderingen voor te bereiden. Een boeiend, gemêleerd gezelschap, met veel en diverse kennis. GroenLinksers en aspirant-leden nodigen we van harte uit om zich aan te sluiten bij de steunfractie.